ru en

Vladivostok Dzogchen Community "Kunsangling"

Address: Arsenyeva lane, 6В (not far from main railway station)
e-mail: kunsanling@gmail.com

Blue gakyil:
Nataly Totskaya
Alexey Belavin

Red gakyil:
Nataly Selivanova +7-914-321-61-13
Denis Shevchenko

Yello gakyil:
Anastasia Zemskih +7-904-62-88997
Polina Kosik

Gakyil assistants:
Ekaterina Tikhonova, Elena Stalnichenko, Ludmila Bazarzhapova, Vadim Panchenko, Denis Leonov, Anton Kartushin

Yuzhno-Sakhalinsk (Vladivostok DC branch):
Eugeniy Rimsha +7-914-766-24-40 greitustra@gmail.com